مراکز خدمات گردشگری

می 6, 2021

پارک شورا

آدرس: خیابان علامه دلیجانی، خروجی خمین امکانات: نمازخانه، دسشویی، محوطه بازی، محوط ورزشی
می 6, 2021

پارک امام علی

آدرس: خیابان آیت الله خامنه ای، میدان امام علی امکانات: دستشویی، نمازخانه، محوطه بازی کودک، وسایل ورزشی، تلویزیون
می 6, 2021

بوستان سردار جنگل

آدرس: خیابان شهید بهشتی غربی، میدان سرداران امکانات: محوطه ورزشی بانوان و آقایان، جاده پیاده روی، زمین چمن مصنوعی، زمین بسکتبال، زمین والیبال، دستشویی، نمازخانه، سوپر […]