صنایع دستی

آوریل 18, 2020

صنایع دستی محلات

صنایع دستی محلات شامل دست­بافت­های سنتی(قالی بافی، گلیم بافی)، رو دوزی های سنتی، پاپوش سنتی، آثار چوبی(معرق کاری و پیکر تراش) سفال گری، گیوه دوزی و […]